Kwaliteit

De praktijk voldoet aan de huidige norm van kwaliteitseisen die door de zorgverzekeringen en door onze eigen beroepsvereniging gesteld worden. Dit betekent voor u als cliënt dat u naar de meest actuele wetenschappelijke kennis en praktijk behandeld en begeleid wordt. Zowel op het gebied van service, klanttevredenheid, hygiëne, privacy als natuurlijk wat betreft kennis.

Ik voldoe aan het volgende:
Geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.
Gecertificeerd voor Directe Toegang Oefentherapie.

Lidmaatschap van de beroepsvereniging VvOCM (Vereniging voor Oefentherapie Cesar en Mensendieck).

Deelname aan cliënttevredenheidsenquete via buro Qualizorg.

Met gepaste trots kan ik melden dat de waardering vorig jaar een 9,1 was!

Klik voor het certificaat op;  Certificaat

 

Het volgen van bij- en nascholing.
Het begeleiden van stagiaires.
Intercollegiaal overleg oefentherapeuten.
Regionaal overleg oefentherapeuten.
Klachtenregeling.

Ook is het goed te weten:
Contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars.
Er is geen wachtlijst.
Goede bereikbaarheid en voldoende gratis parkeergelegenheid.

Om meteen wat aan de klachten te doen, kunt u contact opnemen door het contactformulier in te vullen.