Werkwijze

Verwijzing
U kunt via de huisarts of specialist verwezen worden of u kunt op eigen initiatief in behandeling komen. Wij zijn direct toegankelijk, daarom is een verwijzing is niet meer nodig.

Als u zonder verwijsbrief bij ons komt doen wij eerst een screening om te bepalen of onze therapie voor u geschikt zal zijn.

Intakegesprek
Als u voor de eerste keer komt, beginnen we met een intakegesprek. Wij vragen onder andere sinds wanneer u klachten heeft, tijdens welke activiteiten of op welke momenten de klachten verergeren en proberen zo om goed inzicht te krijgen in uw klacht en de invloed hiervan op uw dagelijkse leven. Hieruit komt een hulpvraag waarbij duidelijk wordt wat u zou willen verbeteren of wat u veranderd wilt zien.

Onderzoek
Daarna volgt een onderzoek. Samen kijken we via spiegels naar uw houding en bewegingen. Als u liever niet voor een spiegel wilt staan, dan hoeft dat ook niet. U mag ook een hemd en/of legging aan houden.

De oefentherapeut geeft u inzicht in de relatie tussen de manier waarop u beweegt en uw klachten. We kijken naar het hele lichaam, dus niet alleen naar de plaats van de klacht. Het lichaam werkt namelijk als een geheel; de stand van uw benen is van invloed op de stand van uw bekken, de stand van het bekken op uw wervelkolom, die op zijn beurt weer in relatie staat tot de schoudergordel en omgekeerd.

Behandelplan
Op basis van het gesprek en het onderzoek wordt gekeken wat er aan uw houding en bewegingspatroon verbeterd kan worden en of de therapie bij u en uw hulpvraag past. In overleg met u wordt er een behandelplan opgesteld.
Vervolgens kan er met behandelen begonnen worden. U krijgt oefeningen om de pijn te verminderen en via specifieke oefeningen wordt er onder meer gewerkt aan het herstel van spieren en gewrichten door spierversterking, ontspanning, vergroten van beweeglijkheid en stabiliteit. Door het aanleren van een goede houding en een juiste manier van bewegen zal het lichaam optimaal worden belast. Hierbij wordt gekeken naar de eisen die in uw dagelijks leven aan het lichaam worden gesteld, zodat er gericht en specifiek getraind kan worden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan een optimaal ademhalingspatroon en een juiste balans tussen spanning en ontspanning.

 

Mocht het zo zijn dat er te weinig resultaat is of dat een andere aanpak mogelijk geschikter is, dan werk ik gemakkelijk samen met de fysiotherapeuten naast mij. Ik kan zo nodig snel overleggen en gericht adviseren welke fysiotherapeut de meest geschikte specialisaties voor u heeft. Zo probeer ik de beste behandeling voor u te kiezen.

 

Aan huis behandeling

Bent u slecht ter been, niet mobiel of kunt u niet makkelijk naar de praktijk toe komen? Dan kan ik op verwijzing of in overleg bij u aan huis komen.


Verslag huisarts en verwijzer
Als de behandeling is beëindigd sturen wij een verslag naar de huisarts en indien u door een specialist verwezen bent ook naar de specialist, zodat zij op de hoogte zijn van het resultaat van de behandeling.

 

Bent u zelfredzaam en wilt u van uw klachten af? Vul dan het contactformulier in.