Vergoeding

Volwassenen

De behandelingen worden meestal uit uw aanvullende pakket vergoed. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt, ligt aan de uitgebreidheid van uw aanvullende verzekering. Dit kunt u het beste zelf nagaan in de polisvoorwaarden of aan uw zorgverzekeraar vragen.

 

Het eigen risico is niet van toepassing op aanvullende verzekeringen, dus dit wordt hiervoor niet aangesproken. Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. (behalve huisartszorg)

 

Een aantal aandoeningen staan op de ‘chronische lijst’. Bij een chronische indicatie worden de eerste 20 behandelingen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Als u hiervoor niet toereikend verzekerd bent, komen deze behandelingen voor eigen rekening. Na de 20e behandeling worden alle behandelingen uit de basisverzekering vergoed.

Bijvoorbeeld iemand met MS heeft een aanvullende verzekering waaruit 12 behandelingen vergoed worden, dan betaalt deze persoon nog 8 behandelingen zelf. Daarna worden alle behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Dit is eenmalig en hoeft niet elk jaar herhaald te worden. De jaren daarna wordt deze zorg dus volledig vergoed uit de basisverzekering. Bij de basisverzekering is het eigen risico van toepassing.

De praktijk heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract.

  

Bij artrose van heup of knie kunnen 12 behandelingen in maximaal 12 maanden vergoed worden uit de basisverzekering. Deze komen wel ten laste van het Eigen Risico als dat nog niet verbruikt is.

 

Kinderen

Cliënten onder de 18 jaar krijgen de eerste 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. De eigen bijdrage regeling geldt niet voor personen onder 18 jaar. Vanaf behandeling 19 kunnen de behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed worden. Bij een chronische indicatie worden alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Wilt u een afspraak maken? Dat kan via het contactformulier