Tarieven

Zitting Oefentherapie Mensendieck

€ 32,50

Screening

€ 12,--

Eenmalig consult

€ 48,50

Behandeling aan huis

€ 45,--

Niet nagekomen afspraak (voor eigen rekening) € 32,50